På dansk På svenska På norsk In English In English U.S. office

Offentliggjort 19. april 2005 10:48

Dataredning kræver ekspert-viden

Af Karim Pedersen, ComON

Kun 13 procent af alle medarbejdere informerer it-afdelingen hvis de har mistet data på deres computer. Resten forsøger selv at løse problemet - og det er en stor fejl, mener firmaet Kroll Ontrack, der er specialiseret i dataredning. Tallene stammer fra en global undersøgelse, som firmaet netop har fået gennemført.

I mange tilfælde kan de tabte data genskabes af eksperter med specielt udstyr - men brugere som selv forsøger at genoprette tabte filer kan risikere at gøre skaden endnu værre.

Kroll Ontrack fortæller at datarednings-programmer under ingen omstændigheder må anvendes, hvis der er tegn på en hardware-fejl. Det vil typisk være klikkende eller skurrende lyde.

Hvis brugeren genstarter computeren kan man risikere at harddisken bliver totalt og uopretteligt ødelagt, ifølge Kroll Ontrack.

Efter en vandskade bør lagermedierne holdes våde - enten i vand eller viklet ind i våde klude - og omgående afleveres til et datarednings-laboratorium. Det frarådes på det kraftigste selv at forsøge at tørre medierne med varme, f.eks. en hårtørrer.