På dansk På svenska På norsk In English In English U.S. office

DKC DATA kan i forbindelse med konflikter med illoyale medarbejdere, talrige former for datakriminalitet og endda i kriminalsager hjælpe med at sikre vigtige spor fra harddiske, USB nøgler, mobiltelefoner og andre enheder.

Vi optræder som ekspertvidner for såvel anklager som forsvarer og assisterer ved såvel sikring af data (også i tilfælde hvor egentlig data recovery er påkrævet) som ved udarbejdelse af dokumentation til brug i retssager.

Vi finder typisk data fra emails, slettede filer og filfragmenter samt password beskyttede og/eller krypterede dokumenter. - Også selv om brugeren har geninstalleret Windows eller formateret sin harddisk. Vi arbejder diskret og i fuld fortrolighed og dokumenterer naturligvis alt, så det kan bruges i en evt. retssag.

DKC DATA forestår data efterforskning for såvel private arbejdsgivere, forretningspartnere og advokater som for offentlige myndigheder og politiet.

Vi er naturligvis indstillet på at underskrive en hemmeligholdelsesaftale (NDA), hvis situationen måtte kræve det.

Alle de data vi finder, er omfattet af vores standard fortrolighedserklæring. Imidlertid kan vi i samråd med dig godt teste enkelte filer for at afgøre om de er gendannet korrekt.

Fortrolighedserklæring

(Du skal dog vide, at samtlige diske i forbindelse med vort samarbejde med politiet bliver scannet for børneporno).